Páginas vistas en total

viernes, 25 de septiembre de 2009

El govern local aposta per solucionar el problema de la C-58 a Ripollet


El Ple municipal d’ahir, va aprovar, entre d’altres assumptes, una moció presentada pels partits del govern municipal, a la qual es declara com a prioritari trobar una solució a l’impacte de la C-58 al seu pas per Ripollet i al mateix temps, es va dissoldre la Comissió que ve treballant des de l’any 2003, perquè considerem que amb la feina d’aquests sis anys, hem esgotat les possibilitats d’arribar a un acord satisfactori.

A partir d’ara, s’obre una nova etapa, la qual, esperem que serveixi per agilitzar el procés i trobar una solució definitiva al problema que venen suportant els nostres veïns des de fa dècades.

El text íntegre de la moció és el següent:
L’impacte de l’autopista C-58 al seu pas per Ripollet és un problema sense resoldre, que el poble de Ripollet arrossega més de 30 anys.

L’any 2003 aquest Ajuntament, reunit en sessió plenària el dia 25 de setembre, va aprovar la creació de la Comissió Municipal de solucions a la C-58, integrada per representants de tots els grups municipals i del Fòrum Soterrem l’Autopista, amb l’objectiu de cercar una solució a l’impacte generat per aquesta via.

Des d’aquell moment fins l’actualitat, la Comissió Municipal ha treballat en un projecte que contempla el soterrament d’un tram de l’autopista i el cobriment d’un altre. Aquest projecte ha estat presentat i debatut en nombroses ocasions tant amb els responsables tècnics com amb els responsables polítics de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, essent sempre rebutjat per part seva. Per contra, des del mateix 2003, els responsables de la Generalitat han presentat fins a tres propostes diferents (cobriment, construcció d’una façana i depressió de l’autopista amb cobriment).

Les dues primeres propostes van estar rebutjades tant per la Comissió com pel veïnat. Quant a la darrera proposta, presentada per la Conselleria l’any 2008, en un primer moment va ser ben vista per la Comissió, sobretot pel que feia a la solució proposada per la banda del carrer de Sant Sebastià. Pel que fa a l’altra banda del pont de vianants, la pròpia Comissió va fer diverses aportacions i suggeriments per a millorar-la. La Conselleria hi va estar treballant i, a petició de la pròpia Comissió, el passat 7 de setembre es va fer una presentació a la qual estaven convidats els veïns i veïnes del barri.

Durant la reunió del dia 7 de setembre les pròpies persones que van fer aportacions per millorar el projecte es van manifestar obertament contràries a la proposta, arribant a afirmar que “era la proposta del govern municipal”. Aquest fet ha dut al govern a decidir que no dedicarà més temps ni esforços en una Comissió en la qual alguns dels seus membres només tenen per objectiu l’enfrontament polític i desgastar el govern municipal. En canvi, aquest govern sempre ha sabut estar a l’alçada, volent consensuar una mesura que realment solucioni el problema dels veïns i veïnes.

El moment actual és un moment clau per prendre decisions. Retardar o bloquejar les propostes només significaria no donar solució als veïns i veïnes que pateixen l’impacte de l’autopista. Els dos grups que integren el govern municipal estem decidits a treballar per solucionar el problema que afecta els nostres veïns i veïnes. Aquest és i ha estat sempre l’objectiu final que ha mogut aquest govern.

Per tot això, els grups municipals sotasignats proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:

Primer.- Reiterar la importància que té per Ripollet solucionar l’impacte de la C-58 al seu pas pel nostre municipi. Trobar aquesta solució és un objectiu prioritari per al govern municipal.

Segon.- Dissoldre la Comissió Municipal de solucions a la C-58 ja que, amb la perspectiva d'aquests sis anys de funcionament, es fa evident que s'han esgotat les possibilitats que la pròpia Comissió tenia per complir els seus objectius.

Tercer.- Comunicar aquest acord al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, a la Secretaria General de Mobilitat i a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, i a l’entitat Fòrum Soterrem la C-58.

Ripollet, 16 de setembre de 2009


foto: ripollet.cat
3 comentarios:

Anónimo dijo...

Hay cosas más urgentes que solucionar que el paso de una autopista... haberla planificado mejor, no?...

Veo con estupor desde hace 2 días, como están arreglando los vados en mi calle... Vergonzoso.

Es VERGONZOSO que para cambiar un bordillo y un cacho de acera haya 19 obreros, 2 trabajando y otros 17 mirando o tocándose, literalmente, las pencas. Para colmo, estas obras se están pagando ,en principio, con los fondos del Plan E... pensado para crear puestos de trabajo. ¿Puestos de trabajo entre los españoles que están en paro o entre los chinos que vienen de fuera? 18 obreros chinos y lo que parece un capataz, que por mucho que habla parece que ni sus empleados le entiendan.

¡ 19 tíos para cambiar un bordillo ! Y encima ni hablan castellano ! ¡Todos chinos ! ¿Sabe usted cuantos obreros de Ripollet están en paro?????

Es una vergüenza. Creo que algunos deberían leerse la misma Constitución que a otros nos hacen estudiar para funcionariado y dice que el Estado y el Gobierno deben velar, primero, por los ESPAÑOLES.

Juan Parralejo dijo...

Creo que los comentarios que haces, se descalifican por sí solos. Como tengo por costumbre no contestaré a un escrito anónimo, aunque evidentemente tengo muchas cosas que decir a tus comentarios y afirmaciones.
Estoy dispuesto a mantener un cambio de impresiones contigo, bien a través de este foro o incluso personalmente, siempre que te identifiques. Es muy sencillo.
No me gustan las personas que amparándose en el anonimato se permiten el lujo de decir lo que les viene en gana, o incluso a veces, efectivamente, lo que piensan y no se atreven a decir públicamente. Yo soy responsable de mis comentarios y doy la cara. Haz tú lo mismo. Así podremos mantener un debate de igual a igual.

Ricard dijo...

Buena respuesta, alcalde, la suscribo