Páginas vistas en total

viernes, 19 de diciembre de 2008

Aprovat el Pressupost per a l’any 2009 a Ripollet


El Ple municipal de Ripollet va aprovar ahir el pressupost per a l’any 2009. Un pressupost que combina austeritat en la despesa corrent i un programa d’inversió molt ambiciós.

El pressupost ordinari de 27.303.534 euros (puja el 5’24% en relació al 2008) i el d’inversions de 4.181.609 euros estan confeccionats en base a tres principis bàsics:

1) Contenció de la despesa corrent i un esforç d’austeritat

2) Establir com a prioritat l’augment de les partides de caràcter social per tal d’ajudar a aquells que més ho necessiten.

3) Incrementar de manera notable la inversió per tal d’incentivar l’activitat econòmica i la creació de llocs de treball.

En aquest sentit, per a l’any 2009 contem a més amb una aportació extra de l’Estat per a fer inversió per un valor de 6.311.000 euros, el que representa una capacitat d’inversió de més de 10’5 milions d’euros. Estem convençuts que això serà un estímul per a la creació d’ocupació i al mateix temps per fer millores en la via pública i els equipaments.

El pressupost presentat al Ple per l’equip de govern respon al requeriment de la situació que estem vivim. A més s’afronta amb la tranquil·litat d’haver treballat be i amb responsabilitat aquests darrers anys, ja que la nostra situació financera ens proporciona l’estabilitat i garanties suficients per a afrontar la crisi amb millors condicions.

Tot això queda reflectit en la congelació de nombroses partides pressupostàries (sous dels polítics, assignacions als Grups Municipals...), i la reducció d’altres (publicacions, representació, material d’oficina, despeses de telèfon,...). Donat que els ingressos previstos s’incrementen únicament un 4’43%, han estat necessàries aquestes mesures per pujar altres partides de caràcter social (Les partides de Serveis Socials pugen un 42’19%, les d’educació un 16’14% i les del Patronat d’Ocupació un 14’24%).

A tot això s’ha d’afegir la forta inversió prevista, d’un programa d’actuacions que ens permetrà entre d’altres:

* Reurbanitzar el carrer Padró (1.000.000 €)

* Remodelar el Parc Primer de Maig (800.000 €)

* Cobrir les piscines d’estiu (360.284 €)

* Reurbanitzar la Plaça Clos (350.000 €)

* Programes de generació d’ocupació (476.000 €)

* Pla director d’Esports; Camp Industrial i Pavelló Barneda (1.350.000 €)

* Inversió en via pública (Accesibilitat, reasfaltat de carrers, pintura passos de

vianants, etc..): 3.300.000 €

· Inversió Centres Escolars (300.000 €)

· Inversió equipaments culturals (250.000 €)

· Programa ds’estalvi energètic (200.000 €)

D’aquesta manera, l’equip de govern municipal està complint el Pla d’Actuació Municipal (PAM) sense que això repercuteixi directament en les butxaques dels nostres veïns.

foto: ripollet.cat

No hay comentarios: