Páginas vistas en total

martes, 15 de abril de 2008

El 19 d’abril, dia del municipalisme


Des de l’any 2006, a proposta de les entitats municipalistes Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis i comarques (ACM) la Generalitat va acordar declarar el 19 d’abril com a dia del municipalisme.

Amb motiu d’aquesta efemèride, ahir ens varen reunir al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona les dos Comissions Executives amb el nou conseller de Governació i Administracions Públiques Jordi Ausàs.

Tant el President de la FMC Manuel Bustos com el de l’ACM Salvador Esteve en les seves intervencions van reclamar al govern de la Generalitat l’aplicació del nou Estatut en matèria de competències i recursos municipals. En aquest sentit, des de les entitats municipalistes hi ha acord en què el primer problema a resoldre és el del finançament.

Amb l’objectiu de que quedin reflectides de manera explícita les nostres reivindicacions, es va aprovar un manifest que serà tramés a tots els ajuntaments per tal que el puguin donar suport.

La transcripció literal de la declaració és la següent:


Declaració del Dia del Municipi

Des de la recuperació de la democràcia als ajuntaments, ara fa 29 anys, els municipis catalans s’han transformat completament i han esdevingut eixos vertebradors del nostre país. Com a administració més propera als ciutadans i ciutadanes cada vegada hem de donar més serveis i de més qualitat i, per fer-ho, hem de comptar amb les competències i els recursos suficients i amb el reconeixement de les tasques que els municipis desenvolupen més enllà de les nostres responsabilitats reconegudes.

És en aquest context que els ajuntaments demanem que, conforme es vagi desplegant l’Estatut, s’estableixi el marc que ens permeti anar avançant per dotar-nos del nucli de competències pròpies que han de ser exercides pels municipis amb plena autonomia. De fet, l’Estatut estableix catorze matèries en el seu article 84 amb competències pròpies dels ajuntaments. Aquestes disposicions comporten en molts casos l’obligació d’adaptar les lleis del Parlament en un termini de dos anys. Cal, doncs, que s’aprovi la Llei de finances locals de Catalunya en el marc de la garantia de suficiència de recursos i autonomia local.

De la mateixa manera que Catalunya ha aconseguit més recursos i més competències, els ajuntaments tenim la predisposició d’assumir les responsabilitats que ens corresponen, sempre que vinguin acompanyades dels recursos necessaris. Això serà possible des de la confiança mútua.

L’Estatut d’Autonomia recull les singularitats administratives i territorials del nostre país i té present el paper cabdal dels ajuntaments en la construcció de la Catalunya del futur. El text dedica un capítol sencer a l’Administració local i es reconeix, a l’article segon, que els municipis “integren també el sistema institucional de la Generalitat, com a ens en el qual aquesta s’organitza territorialment, sens perjudici de llur autonomia”. Es fa més evident que mai la màxima del II Congrés de Municipis que “Catalunya es construeix des dels municipis”.

En aquest 19 d’abril, Dia del Municipi, constatem la nostra voluntat ferma de continuar treballant per tal de poder fer realitat l’acció conjunta de totes les administracions en les polítiques públiques per a la millora de la qualitat de vida i pel benestar dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Barcelona, abril del 2008


2 comentarios:

Anónimo dijo...

¿Cre uste que necesitamos un paque como el inagurao en Can Mas con toneladas de arena y sin culumpios?

Juan Parralejo dijo...

¿A que parque se refiere de Can Mas?
¿Primero de Mayo?
¿Rizal?
¿Ferran Ferré?
o bien al parque Carles Ferré, el cual todavía no se ha inaugurado porque no está acabado y por tanto no ha sido entregado al Ayuntamiento.