Páginas vistas en total

viernes, 9 de enero de 2009

Aprovats els projectes que Ripollet presentarà al Fons Estatal d’Inversió Municipal (FEIM)


En un Ple extraordinari, ahir, l’Ajuntament de Ripollet va aprovar els 16 projectes que es presentaran a la convocatòria del FEIM. Un total de 6.311.000 d’euros i una previsió de contractació de 256 persones.
Dintre de les limitacions de dates que contempla el Reial Decret, hem aconseguit tenir enllestit tots els projectes executius el dia 8 de gener, 16 dies abans que finalitzés el termini. La prioritat del govern municipal ha estat aprovar projectes de millora de la via pública i el manteniment dels edificis municipals així com avançar alguna inversió prevista pel 2010.

Els projectes aprovats són els següents:


1) Obres de millora i reforma del camp de futbol Industrial (1.069.725,53€)
2) Obres de millora pavelló Francesc Barneda (349.400,53€)
3) Pintura edificis municipals: escoles, centre cultural, biblioteca...(285.442,92€)
4) Millores edificis escolars (99226,37€)
5) Estalvi energètic enllumenat públic (283.134,68 €)
6) Millora en edificis culturals (144.744,11 €)
7) Millores edifici del Casal d’Avis (70.256,65 €)
8) Millores infraestructures d’abastament d’aigua potable (241.200,79 €)
9) Reasfaltat de la xarxa viària (600.673,53 €)
10) Pintura pas de vianants de tot el municipi (586.540,88 €)
11) Reforma i millores en l’aparcament del Molí (150.926,16 €)
12) Aprofitament d’aigües freàtiques al parc Gassó Vargas (56.382,35 €)
13) Millora accessibilitat i supressió barreres arquitectòniques (1.847.965,13 €)
14) Ampliació passeig de vianants al vial del riu Ripoll (297.544,76 €)
15) Construcció nova rotonda c/Balmes-Tarragona (197.857,37 €)
16) Millores clavegueram Ctra. de Santiga (30.556,10 €)

(per ampliar la informació: ripollet.cat)
foto: ripollet.cat

No hay comentarios: