Páginas vistas en total

martes, 25 de noviembre de 2014

Manifest del PSC amb motiu del Dia Internacional contra la violència de Gènere 2014
El 25 de novembre, els i les socialistes commemorem el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Malauradament, ho fem amb la convicció de retrocés en la lluita contra la seva eradicació per una clara manca de voluntat política.
El proper desembre farà deu anys que es va aprovar la Llei integral contra la violència de gènere (Llei Orgànica 2/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere) impulsada pel darrer govern socialista i que ha estat guardonada amb una de les mencions d’honor del premi de Polítiques de Futur (Futur Policy Award 2014) que l’ONU Dones, el World Future Council i la Unió Interparlamentària concedeixen a les millors lleis i polítiques del món que tinguin com a objectiu posar fi a la violència contra les dones i les nenes. Han ressaltat que aquesta llei és una de les normes més importants i eficaces que existeixen per eradicar la violència sexista en tot el món. Una violència que qualifiquen com una de les formes més generalitzades d’abús contra els drets humans. Aquesta llei és la clara mostra que per lluitar contra la xacra de la violència masclista s’ha de tenir voluntat política, i fer de la lluita contra la violència una prioritat absoluta dels governs. Cal invertir recursos i esforços per visualitzar la Tolerància Zero amb la violència masclista. Una societat que vol ser moderna i cosmopolita no pot deixar de lluitar contra una xacra que cada any ens deixa dones assassinades i nens i nenes víctimes.
Una voluntat política que no tenen ni el govern del PP a l’Estat, ni el de CiU, amb suport d’ERC, a Catalunya, que han fet desaparèixer el principi d’igualtat del discurs polític i la violència de gènere de les seves prioritats per fer que torni a ser un problema privat, invisible. Estan desmantellant la llei integral amb contínues retallades pressupostàries i amb reformes legislatives que ataquen directament la transversalitat i efectivitat de la llei, com la Llei Wert, la fallida reforma de l’avortament, o la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local que farà desaparèixer molts serveis municipals, com els de promoció i protecció de les dones (programes d’atenció, punts d’informació, pisos d’acollida per a dones maltractades,...). Tot això afeblirà més encara la xarxa d’entitats que donen suport a les dones maltractades.
Des del PSC reivindiquem tornar a prioritzar la perspectiva de gènere i les polítiques contra la violència vers les dones, amb els recursos i mesures desmantellades en els darrers anys. Perquè les polítiques d’igualtat d’oportunitats, educació, salut, d’acompanyament a la inserció laboral i les polítiques de suport a les persones amb dependència són innegociables i imprescindibles per a la justícia social.
Perquè hem d’exigir Tolerància Zero envers la violència contra les dones proposem:
1. Incrementar recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència masclista en tots els nivells institucionals, tenint present que la dura i llarga crisi que patim ha posat moltes dones en situacions d’extrema vulnerabilitat.
2. Reforçar les campanyes públiques de sensibilització contra la violència sexista, i enfortir la detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles menors.
3. Impulsar el desplegament i l’aplicació de la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere en coordinació amb tots els poders públics, tant locals, com autonòmics i estatals.
4. Reclamar a la Generalitat el desplegament de la Llei per a l’eradicació de la violència contra les dones, assolint el compromís de finalització del desplegament de la xarxa de recursos per poder fer front a la recuperació de les víctimes de violència masclista, així com fer efectiu el fons per cobrir els impagaments de pensions.

No hay comentarios: